18. do 22. maj

Dragi učenci in učenke

Kmalu se spet vidmo v šoli. Do takrat  naredite manjkajoče naloge v poglavju Evolucija človeka. Nekateri vzorno pošiljate vse naloge, drugi ste v zaostanku. Ta teden mi nalog ne pošiljajte, ker pričakujem, da ste jih že naredili ali pa jih še boste in jih bomo preverili pri pouku.

Dejavnosti za ta teden:

Evolucija čkoveka: Človek in kmetijstvo

Oglej si film: Evolucija čkoveka: Človek in kmetijstvo

V DZ zapiši, kateri so mejniki v razvoju kmetijstva.

Dejavnosti (znak očala) v tem poglavju:

DEJAVNOST 2: NEANDERTALCI: RAZMISLI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA.  

ODGOVORE ZAPIŠI V DZ.

Veselim se srečanja z vami.

 

11. do 15. maj

Nadaljevali bomo s spoznavanjem naše evolucije.

ZAKAJ SE RODIMO TAKO NEBOGLJENI?  Odgovore na to vprašanje boste našli v

filmu Zakaj se rodimo tako nebogljeni? 6.11.2

 Odgovore na to vprašanje napišite V DZ 43.

Obstajajo dokazi za evolucijo človek?

Oglejte si film Evolucija človeka: dokazi in najbolj znane dokaze, ki pričajo o naši evoluciji, zapišite v zvezek.

Ne pozabite: zadnjo uro po urniku v tednu je obvezna oddaja vašega dela.

Lepo vas pozdravljam, vaša učiteljica

5.- 8. maj

Dragi učenci in učenke

Pohvaljeni. Vaše seminarske naloge so bile narejene zelo dobro, kar pomeni, da se znate potruditi in stvari narediti dobro in jih po potrebi z vztrajnostjo še izboljšati.  Bravo!!!

Posamezniki mi naloge še niste poslali. Ker je naloga ocenjena, jo morate narediti.

Nova svov: EVOLUCIJA ČLOVEKA

Nalogo, ki jo dobite (dela je za dve uri), oddate kot sliko, zadnjo uro po urniku.

NAVODILA (s klikom na besedo): Evolucija človeka

Lepo vas vse pozdravljam.

20. do 24. APRIL

Dragi učenci in učenke,

v tem tednu boste oddali svoje seminarske naloge: lahko v eA  v kanal vašega razreda ali na moj mejl. Preden oddate, poglejte, če ste se držali navodil, pogledali vprašanja, kriterije..

Lepo vas pozdravljam, vaša učiteljica

14. APRIL

Dragi učenci in učenke,

prejšnji teden ste dobili navodila za seminarsko nalogo: klikni na POTOVANJE V RAZLIČNE BIOME, kjer so podrobna navodila. Na vsa vprašanja bom odgovarjala v eA Kanali. Upam, da vam gre dobro in delate z veseljem.

Lepo vas pozdravljam, vaša učiteljica

 

6.APRIL

Dragi učenci in učenke

Ekosistemi na različnih geografskih širinah in nadmorskih višinah so povezani v večje naravne enote, ki jih imenujemo biomi in se večinoma imenujejo po rastlinskih združbah, ki jim dajejo značilen videz.

To so tropski deževni gozd, tajga, tundra, savana..Veliko o biomih ste že slišali pri pouku, prebrali v knjigah, gledali ste različne oddaje, potovali ..

Zdaj boste pa vi vodiči:

»Predstavljaj si, da si turistični vodič in prodajaš potovalne pakete v različne biome na Zemlji (tundro, tajgo, travišča, puščave,  listopadni gozd,  tropski deževni gozd). Da boš lahko predstavil potovalni paket turistom, pripravi zloženko s predstavitvijo potovalne destinacije in bioma (lahko pripraviš tudi plakat ali PPT predstavitev). Informacije o izbranem biomu poišči na spletu. Predstavitev naj bo inovativna, zanimiva, lahko je tudi hudomušna, mora pa biti strokovno ustrezna.«

Ko boste nalogo naredili, mi jo pošljite (do konca aprila), da jo pregledam, da lahko kaj dopolnite, popravite, spremenite.

Lepo vas pozdravljam, vaša učiteljica

POTOVANJE V RAZLIČNE BIOME

30. marec do 3. april

Dragi učenci, drage učenke!

Ko že veste, imate v  e učilnici naravoslovje, v 5. poglavju RASTLINSKE ORGANE.  Pomagaš si lahko lahko z vsebino zgradba rastline na spletni strani (s klikom na zgradba rastline) ali z zvezkom za 6.r.

V vsakem primeru verjamem, da boš pri delu uspešen/a. Lahko rišeš, opisuješ, lahko si pa bolj ustvarjalen/a in fotografiraš, narediš zgibanko. Vaše delo bi zelo rada videla, na mejl mi pošljite kakšno fotografijo…

Če s tem delom razredi še niste začeli, preberite navodila prejšnjega tedna, ostali na podoben način ponovite zgradbo lista in korenine.

OB KONCU TEDNA IMATE GLEDE NA URNIK NAREJENO NASLEDNJE:

9.A: CVET, STEBLO

9.B: CVET, STEBLO

9.C: CVET, STEBLO, LIST

9.D: CVET, STEBLO, LIST, KORENINA

Lepo vas pozdravljam, Vlasta Balderman

 

25.do 27.marec

Dragi učenci, drage učenke!

Ponovili boste zgradbo rastlinskih organov, začeli bomo s cvetom.

Pomagaš si lahko lahko z vsebino zgradba rastline na spletni strani (s klikom na zgradba rastline) ali z zvezkom za 6.r.. Vas že slišim, da ga nimate….

Najbolje bo, da rišeš in zraven opisuješ dele in njihove naloge. Poznati moraš zgradbo cveta, načine opraševanja in oploditev.

Tisti, ki imate v tem tednu dve uri na urniku, ponovite na enak način še steblo: naloge, zgradba stebla dvokaličnic in enokaličnic, naloge žil, zgradba žile. Rišite in opisujte. V pomoč vam bo isti spletni naslov.

Lepo vas pozdravljam, vaša učiteljica