SLOVENŠČINA 

GLASBENA UMETNOST   

FIZIKA

MATEMATIKA

GEOGRAFIJA 

KEMIJA

ANGLEŠČINA 

ZGODOVINA 

ŠPORT

LIKOVNA UMETNOST

BIOLOGIJA

IZBIRNI PREDMETI:

FI3       NI3        ROM       ŠI3 

LS 3      IŠPN       

IŠPO       N2N