SLOVENŠČINA 

GLASBENA UMETNOST

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

MATEMATIKA

GEOGRAFIJA 

DOMOVINSKA IN DRŽAV.

KULTURA IN ETIKA

ANGLEŠČINA

ZGODOVINA

ŠPORT

LIKOVNA UMETNOST

NARAVOSLOVJE

IZBIRNI PREDMETI:

FI1                    ŠI1

UBE                  OGL

NI1a            NI1b      ONA    

 N2N            ŠSP