SLOVENŠČINA 

GLASBENA UMETNOST 

FIZIKA

MATEMATIKA

GEOGRAFIJA 

KEMIJA                          

ANGLEŠČINA 

ZGODOVINA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

LIKOVNA UMETNOST             

BIOLOGIJA

ŠPORT

DOMOVINSKA IN DRŽAV. 

KULTURA IN ETIKA            

IZBIRNI  PREDMETI:

 ŠZZ         MME        POK      

 FI2           ŠI2  

NI2        FI1

RVT        N2N