4. razred:

 NEMŠČINA

 RAČUNALNIŠTVO

 

5.razred:

NEMŠČINA

 RAČUNALNIŠTVO

 ŠPORT         TEHNIKA