SLOVENŠČINA

GLASBENA UMETNOST

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

MATEMATIKA

GEOGRAFIJA 

GOSPODINJSTVO

ANGLEŠČINA

ZGODOVINA

ŠPORT

LIKOVNA UMETNOST

NARAVOSLOVJE

IZBIRNI PREDMETI:

NRA                 NŠP

N2N