Avtor: Bogdan Košak

SLJ: 6. b, 6. d 0

SLJ: 6. b, 6. d

Sreda, 25. 3. 2020 Pozdravljeni učenci, V časopisu poiščite (lahko tudi na spletu) tri male oglase jih prilepite v zvezek za NUB, pojasnite in napišite njihovo vsebino (ali se prodaja, kupuje, podarja …, kaj...