N2N 9

ČETRTEK, 21. 5. 2020 in PETEK, 22. 5. 2020

Nadaljujete z reševanjem NPZ. Rešite nalogi bralnega razumevanja, torej od strani 6 do vključno str. 9.

ČETRTEK, 14. 5. 2020 in PETEK, 15. 5. 2020

Ne pozabite na spis iz prejšnjega tedna, ki ga bom ocenila. Kriterije ocenjevanja dobite pri navodilih za prejšnji teden.

Preglejte si naloge v DZ, ki ste jih reševali pred počitnicami, rešitve so objavljene v tednu 23. in 24. 5. 2020.

V naslednjih tednih si boste pogledale NPZ za nemščino iz leta 2019.

Za reševanje imate na razpolago dve možnosti, lažjo (6.r) in težjo (9.r). Poglejte si obe in se odločite, česa se boste lotili. Obe preverjanji sta namenjeni učencem, ki se učijo nemščine kot prvega tujega jezika, a ne ustrašite se, ko boste pogledale naloge, boste ugotovile, da marsikaj že znate. Ta teden rešite slušno razumevanje. Listov ni potrebno natisniti, samo rešitve si nekam zabeležite. Ko bomo prišli do konca preverjanja, vam bom poslala rešitve.

NPZ naloge 6.r 2019

NPZ naloge 9.r 2019

 

ČETRTEK, 7. 5. 2020 in PETEK, 8. 5. 2020

Pri NIP nemščina boste v 2. ocenjevalnem obdobju pridobile še eno pisno oceno. Napisale boste spis, dolg 60 do 80 besed.

Tema (vir: NPZ 2007): Rada bi bolje govorila nemško. Našla si si dopisovalca/dopisovalko iz Nemčije. Danes mu/ji pišeš o tem, kaj boš počela konec tedna. Lahko si pomagaš z danimi izhodišči:

Freitag: nach der Schule

am Abend

Samstag, Sonntag: am Morgen

während des Tages

am Abend

Točke boš dobila za vsebino, zgradbo, besedišče in pravilno rabo jezika. Pomembno je, da spis napišeš sama.

Pošlji mi ga na mail: urska.guzelj-stajer@ossklm.si

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE:

VSEBINA – 5 TOČK

5 točk: Sestavek glede na besedilno vrsto ustreza nalogi. Učenec upošteva vsa dana izhodišča in izčrpno poda vse zahtevane informacije oziroma doda še svoje. Sporočilni namen je dosežen.

4 točke: Sestavek glede na besedilno vrsto skoraj v celoti ustreza nalogi. Ima nekaj manjših pomanjkljivosti: učenec ne upošteva enega izmed izhodišč oziroma je manj natančen pri podajanju zahtevanih informacij. Sporočilni namen je dosežen.

3 točke: Sestavek glede na besedilno vrsto le delno ustreza nalogi. Ima več pomanjkljivosti: učenec ne upošteva dveh izmed izhodišč oziroma je nenatančen pri podajanju zahtevanih informacij. Sporočilni namen je le delno dosežen.

2 točki: Sestavek je glede na besedilno vrsto skromen, le na nekaj mestih ustreza nalogi. Ima veliko pomanjkljivosti: učenec le delno upošteva izhodišča oziroma zahtevane informacije podaja skromno. Sporočilni namen je dosežen v zelo majhni meri, tudi zaradi večjega odstopanja od predpisanega obsega.

1 točka: Učenec ne upošteva izhodišč in ne podaja zahtevanih informacij. Sestavek je le na redkih mestih povezan z zastavljeno nalogo oziroma je prekratek. Sporočilni namen ni dosežen.

0 točk: Sestavek ne ustreza nalogi oziroma je nerazumljiv. Sporočilni namen ni dosežen.

ZGRADBA – 2 TOČKI

2 točki: Sestavek je glede na besedilno vrsto logično povezan. Učenec jasno izraža oziroma razvija misli.

1 točka: Sestavek glede na besedilno vrsto v glavnem ni logično povezan. Učenec nejasno izraža in razvija misli.

0 točk: Sestavek je nepovezan.

BESEDIŠČE – 4 TOČKE

4 točke: Besedišče je bogato, ustrezno glede na nalogo in pravilno uporabljeno.

3 točke: Besedišče je ustrezno in v glavnem pravilno uporabljeno.

2 točki: Besedišče ponekod ni ustrezno in ni pravilno uporabljeno.

1 točka: Besedišče je skromno.

0 točk: Besedišče je neustrezno, pravopisne napake onemogočajo razumevanje.

JEZIKOVNA PRAVILNOST – 5 TOČK

5 točk: Sestavek je napisan brez slovničnih napak. Vsebuje raznolike slovnične strukture, pravopisnih napak ni.

4 točke: Sestavek je napisan skoraj brez slovničnih napak. Vsebuje raznolike slovnične strukture, pravopisnih napak skorajda ni.

3 točke: V sestavku je nekaj slovničnih napak, ki pa ne otežujejo razumevanja. Sestavek vsebuje ustrezne slovnične strukture, v njem je nekaj manjših pravopisnih napak, ki ne otežujejo razumevanja.

2 točki: V sestavku je več slovničnih napak, ki na nekaj mestih otežujejo razumevanje. Učenec uporablja osnovne slovnične strukture. V sestavku je vrsta pravopisnih napak, ki na nekaj mestih onemogočajo razumevanje.

1 točka: V sestavku je več slovničnih napak, ki na več mestih otežujejo razumevanje. Učenec s težavo uporablja osnovne slovnične strukture. V sestavku je veliko pravopisnih napak, ki skoraj v celoti onemogočajo razumevanje.

0 točk: Sestavek je zaradi slovničnih napak popolnoma nerazumljiv.

Procent Ocena
89–100% = 5
76–88% = 4
63–75% = 3
50–62% = 2
0–49% = 1

 

ČETRTEK, 23. 4. 2020 in PETEK, 24. 4. 2020

Preglejte si rešitve nalog prejšnjega tedna: REŠITVE DZ 9.R LEKCIJA 14

Ta teden rešite v DZ naloge 12, 17, 18, 19, 20.

Schöne Ferien,

Urška Štajer

 

ČETRTEK, 16. 4. 2020 in PETEK, 17. 4. 2020

Hallo,

Rešujete vaje v delovnem zvezku, str. 48 , 49, 52 in 53.

Alles Gute,

Urška Štajer

 

PETEK, 3. 4. 2020 – 10. 4. 2020

Sledeče navodilo velja za 3 šolske ure.

  1. ura: Ste kdaj pomislili, da smo v trenutni situaciji podobni astronavtom, ki na dolgih odpravah ves čas živijo v izolaciji? Imajo nekaj nasvetov, kako to karanteno lažje preživeti. Preberite si članek https://www.br.de/kinder/coronakrise-was-wir-von-astronauten-lernen-koennen-100.html
  2. ura: V slovenščini napišite kratek povzetek prebranega besedila.
  3. ura: Napišite pogovor med vami (kot novinarjem) in astronavtom. Vprašajte ga vsaj 5 stvari. Natürlich auf Deutsch 🙂

PETEK, 27. 3. 2020

Pozdravljeni!

Danes objavljam rešitve vaj, ki ste jih reševali v prejšnjih urah, preglejte jih: REŠITVE DZ 9.R Če bo imel kdo kakršnokoli vprašanje, naj mi ga napiše. Na eAsistentu sem ustvarila kanal za našo skupino, poglejte ga. Če kdo od vas še nima uporabniškega imena in gesla, naj si ga uredi, navodila so v sredo, 25. 3. 2020 prejeli starši na mail, najdete jih tudi tukaj: urejanje_dostopa_do_eA_za_ucence_navodila

Potem se boste še malo poigrali s preteklikom. Pošiljam povezavo do kahoot kviza. Odprt bo do četrtka, 2. 4. 2020 do 15h, kar pomeni, da ga morate do takrat nujno rešiti. Zadnji rezultat slikajte in mi ga pošljite oz. objavite na kanalu.

Kviz: https://kahoot.it/challenge/0530260?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1585231080405                PIN: 0530260

Lep vikend vam želim,

Urška Štajer