ČETRTEK, 28. 5. in PETEK, 29. 5. 2020

Preglejte si NPZ, ki ste ga reševali v preteklih tednih:

NPZ rešitve 6.r – 2019

NPZ rešitve 9.r – 2019

Nato v delovnem zvezku rešite naloge na straneh 11 in 12.

 

ČETRTEK, 21. 5. 2020 in PETEK, 22. 5. 2020

Do konca rešite NPZ. Rešitve bom objavila naslednji teden. Zadnjo nalogo slikajte in pošljite.

Kdor je že prejšnji teden rešil NPZ za 6. razred, naj si ta teden izbere nekaj nalog pri NPZ za 9. razred.

ČETRTEK, 14. 5. 2020 in PETEK, 15. 5. 2020

Ne pozabite na spis iz prejšnjega tedna, ki ga bom ocenila. Kriterije ocenjevanja najdete pri navodilih za prejšnji teden.

Ta teden nadaljujete z reševanjem NPZ, ki ste ga začeli v tednu pred počitnicami (navodila 23. in 24. 5.) Kdor je reševal naloge za 6.r, danes reši do konca in mi pošlje slikano zadnjo nalogo.

Kdor je reševal naloge za 9.r, danes reši do vključno strani 10, torej še prvo nalogo pri poznavanju in rabi jezika.

ČETRTEK, 7. 5. 2020 in PETEK, 8. 5. 2020

Pri NIP nemščina boste v 2. ocenjevalnem obdobju pridobili še eno pisno oceno. Napisali boste spis, dolg 60 do 80 besed.

Tema (vir: NPZ 2009): Tvoja šola ima partnersko šolo v Münchnu. Učenci/učenke si dopisujejo. Dopisovalcu/dopisovalki napiši pismo. V njem opiši svojo šolo in svoj šolski dan. Lahko si pomagaš z danimi izhodišči:

Schule

Unterricht (Beginn, Ende)

Schulfächer

Stundenplan

Pause

Mitschüler und Mitschülerinnen

Točke boš dobil/dobila za vsebino, zgradbo, besedišče in pravilno rabo jezika. Pomembno je, da spis napišeš sam/sama. Pošlji mi ga na mail: urska.guzelj-stajer@ossklm.si

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE:

VSEBINA – 5 TOČK

5 točk: Sestavek glede na besedilno vrsto ustreza nalogi. Učenec upošteva vsa dana izhodišča in izčrpno poda vse zahtevane informacije oziroma doda še svoje. Sporočilni namen je dosežen.

4 točke: Sestavek glede na besedilno vrsto skoraj v celoti ustreza nalogi. Ima nekaj manjših pomanjkljivosti: učenec ne upošteva enega izmed izhodišč oziroma je manj natančen pri podajanju zahtevanih informacij. Sporočilni namen je dosežen.

3 točke: Sestavek glede na besedilno vrsto le delno ustreza nalogi. Ima več pomanjkljivosti: učenec ne upošteva dveh izmed izhodišč oziroma je nenatančen pri podajanju zahtevanih informacij. Sporočilni namen je le delno dosežen.

2 točki: Sestavek je glede na besedilno vrsto skromen, le na nekaj mestih ustreza nalogi. Ima veliko pomanjkljivosti: učenec le delno upošteva izhodišča oziroma zahtevane informacije podaja skromno. Sporočilni namen je dosežen v zelo majhni meri, tudi zaradi večjega odstopanja od predpisanega obsega.

1 točka: Učenec ne upošteva izhodišč in ne podaja zahtevanih informacij. Sestavek je le na redkih mestih povezan z zastavljeno nalogo oziroma je prekratek. Sporočilni namen ni dosežen.

0 točk: Sestavek ne ustreza nalogi oziroma je nerazumljiv. Sporočilni namen ni dosežen.

ZGRADBA – 2 TOČKI

2 točki: Sestavek je glede na besedilno vrsto logično povezan. Učenec jasno izraža oziroma razvija misli.

1 točka: Sestavek glede na besedilno vrsto v glavnem ni logično povezan. Učenec nejasno izraža in razvija misli.

0 točk: Sestavek je nepovezan.

BESEDIŠČE – 4 TOČKE

4 točke: Besedišče je bogato, ustrezno glede na nalogo in pravilno uporabljeno.

3 točke: Besedišče je ustrezno in v glavnem pravilno uporabljeno.

2 točki: Besedišče ponekod ni ustrezno in ni pravilno uporabljeno.

1 točka: Besedišče je skromno.

0 točk: Besedišče je neustrezno, pravopisne napake onemogočajo razumevanje.

JEZIKOVNA PRAVILNOST – 5 TOČK

5 točk: Sestavek je napisan brez slovničnih napak. Vsebuje raznolike slovnične strukture, pravopisnih napak ni.

4 točke: Sestavek je napisan skoraj brez slovničnih napak. Vsebuje raznolike slovnične strukture, pravopisnih napak skorajda ni.

3 točke: V sestavku je nekaj slovničnih napak, ki pa ne otežujejo razumevanja. Sestavek vsebuje ustrezne slovnične strukture, v njem je nekaj manjših pravopisnih napak, ki ne otežujejo razumevanja.

2 točki: V sestavku je več slovničnih napak, ki na nekaj mestih otežujejo razumevanje. Učenec uporablja osnovne slovnične strukture. V sestavku je vrsta pravopisnih napak, ki na nekaj mestih onemogočajo razumevanje.

1 točka: V sestavku je več slovničnih napak, ki na več mestih otežujejo razumevanje. Učenec s težavo uporablja osnovne slovnične strukture. V sestavku je veliko pravopisnih napak, ki skoraj v celoti onemogočajo razumevanje.

0 točk: Sestavek je zaradi slovničnih napak popolnoma nerazumljiv.

Procent Ocena
89–100% = 5
76–88% = 4
63–75% = 3
50–62% = 2
0–49% = 1

 

ČETRTEK, 23. 4. 2020 in PETEK, 24. 4. 2020

V tem tednu se bo potrebno odločiti glede izbire obveznih in neobveznih izbirnih predmetov v naslednjem šolskem letu. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje glede pouka nemščine, se lahko obrne name in mi piše na urska.guzelj-stajer@ossklm.si

Preglejte si nalogi 9 in 14 v DZ, ki ste ju rešili prejšnji teden. Rešitve sem objavila 27. 3. 2020 na tej strani.

V naslednjih tednih si boste pogledali NPZ za nemščino iz leta 2019.

Za reševanje imate na razpolago dve možnosti, lažjo (6.r) in težjo (9.r). Poglejte si obe in se odločite, česa se boste lotili. Obe preverjanji sta namenjeni učencem, ki se učijo nemščine kot prvega tujega jezika, a ne ustrašite se, ko boste pogledali naloge, boste ugotovili, da marsikaj že dobro znate. To bo tudi dobra priprava za tekmovanje naslednje leto.

Ta teden rešite prvih 7 strani, torej slušno razumevanje in 1. bralno nalogo. Listov ni potrebno natisniti, samo rešitve si nekam zabeležite. Ko bomo prišli do konca preverjanja, vam bom poslala rešitve.

NPZ 6.r: NPZ naloge 6.r 2019

Slušno razumevanje:

NPZ 9.r: NPZ naloge 9.r 2019

Slušno razumevanje:

 

ČETRTEK, 16. 4. 2020 in PETEK, 17. 4. 2020

Hallo,

V DZ rešite nalogo 9 na str. 8 in nalogo 14 na str. 9, nato si poglejte ta dokument (kliknite na obarvano besedilo): WECHSELPRÄPOSITIONEN

Ko si ga preberete, rešujete vaje. Vodilo naj vam bosta vprašalnici wo/wohin. Prijavite se s svojim imenom.

https://kahoot.it/challenge/01360552?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1586371162247       PIN: 01360552

https://kahoot.it/challenge/02341068?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1586437664636         PIN: 02341068

Viel Spaß,

Urška Štajer

 

PETEK, 3. 4. 2020 – 10. 4. 2020

Sledeče navodilo velja za 3 šolske ure.

  1. ura: Ste kdaj pomislili, da smo v trenutni situaciji podobni astronavtom, ki na dolgih odpravah ves čas živijo v izolaciji? Imajo nekaj nasvetov, kako to karanteno lažje preživeti. Preberite si članek https://www.br.de/kinder/coronakrise-was-wir-von-astronauten-lernen-koennen-100.html
  2. ura: V slovenščini napišite kratek povzetek prebranega besedila.
  3. ura: Napišite pogovor med vami (kot novinarjem) in astronavtom. Vprašajte ga vsaj 5 stvari. Natürlich auf Deutsch 🙂

PETEK, 27. 3. 2020

Pozdravljeni!

Danes objavljam rešitve vaj, ki ste jih reševali v prejšnjih urah, preglejte jih: REŠITVE DZ 8.R Če bo imel kdo kakršnokoli vprašanje, naj mi ga napiše. Na eAsistentu sem ustvarila kanal za našo skupino, poglejte ga. Če kdo od vas še nima uporabniškega imena in gesla, naj si ga uredi, navodila so v sredo, 25. 3. 2020 prejeli starši na mail, najdete jih tudi tukaj:urejanje_dostopa_do_eA_za_ucence_navodila

Potem se boste še malo poigrali. Najprej z modalnimi glagoli, nato še s športi in športnimi pripomočki. Pošiljam povezavo do kahoot kvizov. Odprta bosta do četrtka, 2. 4. 2020 do 15h, kar pomeni, da ju morate do takrat nujno rešiti. Zadnja rezultata slikajte in mi slikici pošljite oz. objavite na kanalu.

  1. Kviz: https://kahoot.it/challenge/0867670?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1585227581382      PIN: 0867670
  2. Kviz: https://kahoot.it/challenge/028156?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1585230469176      PIN: 028156

Lep vikend vam želim,

Urška Štajer