NI1a 7

PETEK, 29. 5. 2020, TOREK, 2. 6. 2020 in PETEK, 5. 6. 2020

Snov si po dnevih razdelite, ni potrebno opraviti vsega naenkrat.

 1. URA: Poglejte si posnetek in snov napišite v zvezek: https://www.loom.com/share/b290971e9b2841c689103ee79656ee5f
 2. URA: Napišite pet povedi, v katerih uporabite tožilnik. Uporabite vsakič drug glagol in samostalnike različnih spolov v ednini in množini. Uporabljajte določne in nedoločne člene. Nato rešite nalogi 9 in 12 v učbeniku na straneh 47 in 48. Pošljite mi fotografijo svojega dela.
 3. URA: Za vajo še kviz: https://kahoot.it/challenge/06929155?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1590091681886

 

TOREK, 19. 5. 2020, PETEK, 22. 5. 2020 in TOREK, 26. 5. 2020

Tule je seznam živali, ki ste ga poslali vi, poslušajte posnetek in si živali prepišite v zvezek: https://www.loom.com/share/52c952df17cb42c2bdfeeba90772eb02

V naslednjih dveh urah vadite in utrjujete živali. Nove živali si napišite v zvezek.

https://kahoot.it/challenge/07018832?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1589285352121

https://learningapps.org/9524600

https://learningapps.org/1953412

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=wordsearch&quizid=40850

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=hangman&quizid=40850

 

PETEK, 15. 5. 2020

Pogledate si video in sledite navodilom: https://www.loom.com/share/6c844b12013d4deb9b4ce2c4d30b2d0c

Ne pozabite na ocenjevanje znanja! Navodila in kriterij najdete pri prejšnjem tednu.

 

PETEK, 8. 5. 2020 in TOREK, 12. 5. 2020

V naslednjih dveh urah se boste posvetili opisu svojih družinskih članov. Vaš izdelek bo ocenjen. Poglejte si posnetek in sledite navodilom: https://www.loom.com/share/7f6503c620474fd284db7579b95d4c86

 • Opišite 3 družinske člane obeh spolov (ne treh moških ali treh žensk, temveč mešano). Pri vsakem članu zapišete vsaj 7 povedi, ki morajo biti raznolike – ne istih stvari pri vseh članih!
 • Pazite na pravopis in pravilno tvorbo povedi!
 • Preden oddate, si dobro poglejte napisano in popravite morebitne napake.
 • Časa imate en teden, torej do petka, 15. 5. 2020.

Ne pozabite tudi na bralno značko. Kdor je še ni, naj jo čimprej naredi in mi jo pošlje na mail: urska.guzelj-stajer@sossklm.si

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE:

VSEBINA – 5 TOČK

5 točk: Sestavek glede na besedilno vrsto ustreza nalogi. Učenec upošteva vsa dana izhodišča in izčrpno poda vse zahtevane informacije oziroma doda še svoje. Sporočilni namen je dosežen.

4 točke: Sestavek glede na besedilno vrsto skoraj v celoti ustreza nalogi. Ima nekaj manjših pomanjkljivosti: učenec ne upošteva enega izmed izhodišč oziroma je manj natančen pri podajanju zahtevanih informacij. Sporočilni namen je dosežen.

3 točke: Sestavek glede na besedilno vrsto le delno ustreza nalogi. Ima več pomanjkljivosti: učenec ne upošteva dveh izmed izhodišč oziroma je nenatančen pri podajanju zahtevanih informacij. Sporočilni namen je le delno dosežen.

2 točki: Sestavek je glede na besedilno vrsto skromen, le na nekaj mestih ustreza nalogi. Ima veliko pomanjkljivosti: učenec le delno upošteva izhodišča oziroma zahtevane informacije podaja skromno. Sporočilni namen je dosežen v zelo majhni meri, tudi zaradi večjega odstopanja od predpisanega obsega.

1 točka: Učenec ne upošteva izhodišč in ne podaja zahtevanih informacij. Sestavek je le na redkih mestih povezan z zastavljeno nalogo oziroma je prekratek. Sporočilni namen ni dosežen.

0 točk: Sestavek ne ustreza nalogi oziroma je nerazumljiv. Sporočilni namen ni dosežen.

ZGRADBA – 2 TOČKI

2 točki: Sestavek je glede na besedilno vrsto logično povezan. Učenec jasno izraža oziroma razvija misli.

1 točka: Sestavek glede na besedilno vrsto v glavnem ni logično povezan. Učenec nejasno izraža in razvija misli.

0 točk: Sestavek je nepovezan.

BESEDIŠČE – 4 TOČKE

4 točke: Besedišče je bogato, ustrezno glede na nalogo in pravilno uporabljeno.

3 točke: Besedišče je ustrezno in v glavnem pravilno uporabljeno.

2 točki: Besedišče ponekod ni ustrezno in ni pravilno uporabljeno.

1 točka: Besedišče je skromno.

0 točk: Besedišče je neustrezno, pravopisne napake onemogočajo razumevanje.

JEZIKOVNA PRAVILNOST – 5 TOČK

5 točk: Sestavek je napisan brez slovničnih napak. Vsebuje raznolike slovnične strukture, pravopisnih napak ni.

4 točke: Sestavek je napisan skoraj brez slovničnih napak. Vsebuje raznolike slovnične strukture, pravopisnih napak skorajda ni.

3 točke: V sestavku je nekaj slovničnih napak, ki pa ne otežujejo razumevanja. Sestavek vsebuje ustrezne slovnične strukture, v njem je nekaj manjših pravopisnih napak, ki ne otežujejo razumevanja.

2 točki: V sestavku je več slovničnih napak, ki na nekaj mestih otežujejo razumevanje. Učenec uporablja osnovne slovnične strukture. V sestavku je vrsta pravopisnih napak, ki na nekaj mestih onemogočajo razumevanje.

1 točka: V sestavku je več slovničnih napak, ki na več mestih otežujejo razumevanje. Učenec s težavo uporablja osnovne slovnične strukture. V sestavku je veliko pravopisnih napak, ki skoraj v celoti onemogočajo razumevanje.

0 točk: Sestavek je zaradi slovničnih napak popolnoma nerazumljiv.

Procent Ocena
89–100% = 5
76–88% = 4
63–75% = 3
50–62% = 2
0–49% = 1

 

TOREK, 21. 4. 2020 in PETEK, 24. 4. 2020

Guten Tag!

 

Poglejte si posnetek in sledite navodilom: https://www.loom.com/share/e4aab5e34af849dfb7899d1eb6ef1c46

Nato rešite učni list: https://www.liveworksheets.com/tu185182hh in mi ga pošljite na mail urska.stajer@siol.net.

Navodila za pošiljanje dobite tu: https://www.youtube.com/watch?v=bL15QJAhWEM&feature=youtu.be

Ich wünsche euch schöne Ferien, lepe počitnice vam želim,

Urška Štajer

 

TOREK, 14. 4. 2020 in PETEK, 17. 4. 2020

Hallo!

Upam, da ste lepo preživeli praznike. Nemci ob tem času voščijo: »Frohe Ostern!« (vesela Velika noč).

Bralna značka: V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka so za vas v sodelovanju z mano pripravili knjige, ki jih lahko preberete za bralno značko. Poglejte si priponko (kliknite na obarvano besedilo) NEMŠKA BRALNA ZNAČKA, se odločite za naslov knjige (težavnostna stopnja je enaka pri vseh), nato pošljite mail na: info@knjiznica-skofjaloka.si. Napišite jim, katero knjigo bi si radi izposodili in vam bodo odpisali, kdaj in kako jo lahko prevzamete.

Navodilo za ta teden, Anleitung für diese Woche: natančno prepiši v zvezek (klikni na obarvano besedilo): Familie, nato preberi besedilo v učbeniku str. 44 in reši nalogo 1. Sliko rešitev mi pošlji. Prosim, da si pri pisanju zelo natančen.

Bis bald,

Urška Štajer

 

Pozdravljeni!

Ta teden boste vadili spreganje glagolov – en dan v zvezke, drugi dan pa interaktivno:

PETEK, 10. 4. 2020

Preglejte si rešitve UL, ki ste ga dobili v torek, 7. 4. 2020: rešitve Präsens Übung

Če ima kdo kakršnokoli vprašanje glede UL, ga zastavite na kanal.

Danes ponovno vadite interaktivno, tokrat spreganje glagolov. Slik mi ni treba pošiljati, dobim poročilo. Pazite, da se na kahoot vpisujete s svojim imenom in priimkom.

 1. https://kahoot.it/challenge/053030?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1586013748309 PIN: 053030
 2. https://kahoot.it/challenge/0956135?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1586014790741 PIN: 0956135
 3. https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=multiple_pairs&quizid=37020
 4. https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=matchup&quizid=37020

TOREK, 7. 4. 2020

Pošiljam učni list za spreganje glagolov: Präsens Übung Ni ga nujno natisniti, lahko ga rešite v zvezke, vendar stavke prepišite. 1b in 2b naloga se rešujeta z leve proti desni strani.

Mit freundlichen Grüßen,

Urška Štajer

PETEK, 3. 4. 2020

Danes vadite besedišče za jezike, prebivalce, glavna mesta in države. Pošiljam nekaj kvizov. Odprti bodo do petka, 10. 4. 2020 do 15h, kar pomeni, da jih morate do takrat nujno rešiti, kasneje ne boste mogli več dostopati do njih. Končne rezultate slikajte in objavite na našem kanalu, lahko mi jih pošljete tudi po elektronski pošti.

 1. Kahoot kviz: https://kahoot.it/challenge/0856063?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1585570616723  PIN: 0856063
 2. države in njihove oznake https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=994d
 3. države in jeziki: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=9b7a

Veliko užitkov pri reševanju,

Urška Štajer

 

TOREK, 31. 3. 2020

Prejšnjo uro ste brali besedilo Jugendliche, učbenik str. 42. Danes napišite podobno besedilo zase – torej kdo ste, od kod, koliko ste stari, kaj počnete v prostem času, katere jezike govorite, lahko dodate še kaj.

Ko napišete to, poglejte še na str. 43. Izberite si vsaj eno osebo in se predstavite, kot da govori ta oseba, torej v 1. osebi. Obe besedili napišite v zvezek, ju slikajte in mi ju pošljite. Beseda Herkunft pomeni izvor, torej od kod kdo izvira/prihaja: Ich komme aus…

PETEK, 27. 3. 2020

Pozdravljeni!

Prosim, da mi slikate svoje zapise prejšnje ure in mi jih pošljete na eAsistenta preko zavihka Komunikacija.

Nato si preberite besedilo Jugendliche v učbeniku str. 42. Nove besede in glagole izpišite v slovar, pošiljam priponko: BESEDIŠČE s. 42

Rešite nalogo 1 (prepišite jo v zvezek).

Lep vikend vam želim,

Urška Guzelj Štajer