TOREK, 2. 6. 2020

Ponovite snov, ki smo jo obravnavali v prejšnjih tednih.

Se že veselim, da se ponovno srečamo,

Urška Štajer

 

TOREK, 19. in 26. 5. in ČETRTEK, 21. in 28. 5. 2020

Poslušajte posnetek in sledite navodilom: https://www.loom.com/share/ac87c82cc12746e28d672326606c613a

 

TOREK, 12. 5. 2020 in ČETRTEK, 14. 5. 2020

Čas je, da malo bolje spoznamo Nemčijo in njene sosednje države. V atlasu ali na internetu poiščite zemljevid Nemčije z njenimi sosednjimi državami. Narišite jih v zvezek. Na vsako državo napišite njeno ime v nemščini (pomoč: slovar pons ali internet) in narišite zastavo. Svoje delo poslikajte in mi ga pošljite.

Nekateri ste pozabili oddati svoj opis sobe, ki bo ocenjen. Kriterij si lahko pogledate pri prejšnjem tednu. Pošljite mi ga še ta teden!

 

ČETRTEK, 7. 5. 2020

Ne pozabite mi še ta teden poslati opisa svoje sobe, to bo vaša ocena v drugem ocenjevalnem obdobju. Natančno se držite navodil na posnetku, ocenjujem vse, kar omenim na posnetku, torej pravilno tvorbo povedi, pravilen zapis besed, uporabo ednine in množine glagolov, uporabo množine samostalnikov, uporabo določnih in nedoločnih členov in upoštevanje navodil na posnetku. Ker vas in vaše znanje nemščine dobro poznam, je zelo pomembno, da sestavek napišete sami, saj se takoj vidi, ali ste pisali vi ali kdo drug. Opisa učilnice žal niste napisali vsi sami, a vam tega nisem komentirala, sedaj pa to ne bo več v redu. Če boste res pozorno poslušali posnetek in uporabili svoje predznanje, opisa ne bo težko napisati. Pazite na pravopis, preden se lotite opisa, lahko še enkrat preverite, če imate v zvezku besede pravilno zapisane.

Rok za oddajo je bil danes, če mi še niste poslali, še enkrat preverite napisano, držite se navodil in mi pošljite najkasneje do petka, 8. 5. 2020. Kdor mi je opis že poslal, naj počaka na moj mail, v katerem vas bom obvestila, kako naprej.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE:

VSEBINA – 5 TOČK

5 točk: Sestavek glede na besedilno vrsto ustreza nalogi. Učenec upošteva vsa dana izhodišča in izčrpno poda vse zahtevane informacije oziroma doda še svoje. Sporočilni namen je dosežen.

4 točke: Sestavek glede na besedilno vrsto skoraj v celoti ustreza nalogi. Ima nekaj manjših pomanjkljivosti: učenec ne upošteva enega izmed izhodišč oziroma je manj natančen pri podajanju zahtevanih informacij. Sporočilni namen je dosežen.

3 točke: Sestavek glede na besedilno vrsto le delno ustreza nalogi. Ima več pomanjkljivosti: učenec ne upošteva dveh izmed izhodišč oziroma je nenatančen pri podajanju zahtevanih informacij. Sporočilni namen je le delno dosežen.

2 točki: Sestavek je glede na besedilno vrsto skromen, le na nekaj mestih ustreza nalogi. Ima veliko pomanjkljivosti: učenec le delno upošteva izhodišča oziroma zahtevane informacije podaja skromno. Sporočilni namen je dosežen v zelo majhni meri, tudi zaradi večjega odstopanja od predpisanega obsega.

1 točka: Učenec ne upošteva izhodišč in ne podaja zahtevanih informacij. Sestavek je le na redkih mestih povezan z zastavljeno nalogo oziroma je prekratek. Sporočilni namen ni dosežen.

0 točk: Sestavek ne ustreza nalogi oziroma je nerazumljiv. Sporočilni namen ni dosežen.

ZGRADBA – 2 TOČKI

2 točki: Sestavek je glede na besedilno vrsto logično povezan. Učenec jasno izraža oziroma razvija misli.

1 točka: Sestavek glede na besedilno vrsto v glavnem ni logično povezan. Učenec nejasno izraža in razvija misli.

0 točk: Sestavek je nepovezan.

BESEDIŠČE – 4 TOČKE

4 točke: Besedišče je bogato, ustrezno glede na nalogo in pravilno uporabljeno.

3 točke: Besedišče je ustrezno in v glavnem pravilno uporabljeno.

2 točki: Besedišče ponekod ni ustrezno in ni pravilno uporabljeno.

1 točka: Besedišče je skromno.

0 točk: Besedišče je neustrezno, pravopisne napake onemogočajo razumevanje.

JEZIKOVNA PRAVILNOST – 5 TOČK

5 točk: Sestavek je napisan brez slovničnih napak. Vsebuje raznolike slovnične strukture, pravopisnih napak ni.

4 točke: Sestavek je napisan skoraj brez slovničnih napak. Vsebuje raznolike slovnične strukture, pravopisnih napak skorajda ni.

3 točke: V sestavku je nekaj slovničnih napak, ki pa ne otežujejo razumevanja. Sestavek vsebuje ustrezne slovnične strukture, v njem je nekaj manjših pravopisnih napak, ki ne otežujejo razumevanja.

2 točki: V sestavku je več slovničnih napak, ki na nekaj mestih otežujejo razumevanje. Učenec uporablja osnovne slovnične strukture. V sestavku je vrsta pravopisnih napak, ki na nekaj mestih onemogočajo razumevanje.

1 točka: V sestavku je več slovničnih napak, ki na več mestih otežujejo razumevanje. Učenec s težavo uporablja osnovne slovnične strukture. V sestavku je veliko pravopisnih napak, ki skoraj v celoti onemogočajo razumevanje.

0 točk: Sestavek je zaradi slovničnih napak popolnoma nerazumljiv.

Procent Ocena
89–100% = 5
76–88% = 4
63–75% = 3
50–62% = 2
0–49% = 1

 

TOREK, 21. 4. 2020 in ČETRTEK, 23. 4. 2020

Guten Tag!

V tem tednu se bo potrebno odločiti glede izbire obveznih in neobveznih izbirnih predmetov v naslednjem šolskem letu. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje glede pouka nemščine, se lahko obrne name in mi piše na urska.guzelj-stajer@ossklm.si

Še vedno mi niste vsi poslali svoje bralne značke. Prosim, da to storite še danes!

Ta teden zaključujemo s temo sobe in pohištva v njej. Naš cilj je, da poznate pohištvo v sobi in opišete svojo sobo.

Najprej si poglejte posnetek https://www.loom.com/share/9d52016e80be470288adcd4d6b91bbaa,

nato sledite navodilom na posnetku in rešite tale učni list: Möbel im Zimmer

Rešitve preverite tu: Möbel im Zimmer – rešitve

Schöne Ferien, lepe počitnice vam želim!

Urška Štajer

 

TOREK, 14. 4. 2020 in ČETRTEK, 16. 4. 2020

Hallo!

Upam, da ste lepo preživeli praznike. Nemci ob tem času voščijo: »Frohe Ostern!« (vesela Velika noč).

BRALNA ZNAČKA: niste mi je še vsi oddali. Navodila najdete malo nižje na strani (v posnetku 7. 4. 2020).

Cilj tega tedna je, da se dobro naučite besedišče sobe. Besede ponavljajte glasno, ne učite se vseh naenkrat – vzemite si jih npr. 5 in jih nato nekajkrat preberite in vsakič poskusite kakšno besedo več povedati na pamet. Ko znate teh 5, se lotite novih…

V pomoč vam bo tudi tale pesmica, pojte jo zraven posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=D9uxfijResA

Na koncu pa še kviz: https://kahoot.it/challenge/05277509?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1586356484489          PIN: 05277509

Bis bald,

Urška Štajer

 

ČETRTEK, 9. 4. 2020

Hallo!

Heute übt ihr interaktiv. Na kahoot se nujno prijavite s svojim lastnim imenom in priimkom. Slik mi ni potrebno pošiljati, dobim poročilo.

Viel Spaß,

Urška Štajer

https://kahoot.it/challenge/0687418?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1586171801977        PIN: 0687418

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=9209

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=9937

 

TOREK, 7. 4. 2020

Pozdravljeni!

Pripravite si zvezek za nemščino in pisalo, nato si oglejte posnetek. Na njem dobite navodila glede bralne značke ter izgovorjave besed, ki ste jih zapisali prejšnjo uro: https://www.loom.com/share/2ccd0390bee3418482fb45dca772922b

TOREK, 31. 3. 2020

Pozdravljeni,

upam, da ste vsi v redu. Ker vas že pogrešam, sem našemu razredu ustvarila kanal na eAsistentu. Da boste do njega lahko dostopali, potrebujete svoje uporabniško ime in geslo. Morda ga že imate in kanal že lahko vidite (klikneš na KOMUNIKACIJA, nato KANALI, imenuje se 6.r – N2N), če pa še ne, pa prosite starše, da vas prijavijo. Tule so navodila, kako to naredijo: urejanje_dostopa_do_eA_za_ucence_navodila

Če boste imeli pri prijavi kakršnokoli težavo, mi javite na urska.guzelj-stajer@ossklm.si

Hvala vsem, ki ste mi že poslali opis naše učilnice. Kdor tega še ni storil, naj to stori še danes. Morebitne popravke vam bom vrnila na mail.

Tule dobite današnji zapis v zvezke: Mein Zimmer – Wortschatz

Nato rešite še en kviz: Odprt bo do petka, 3. 4. 2020 do 15h, kar pomeni, da ga morate do takrat rešiti. Vpišite se s svojim imenom in priimkom. Zadnjo stran slikajte in objavite na našem kanalu: https://kahoot.it/challenge/0334010?challenge-id=77c78216-aad9-42b1-a0fe-a8c34860926b_1585566339062   PIN: 0334010

Veliko zabave pri reševanju,

Urška Štajer

ČETRTEK, 26. 3. 2020

Pozdravljeni!

Upam, da besedišče učilnice že dobro poznate. Kdor ga še ne, naj se ga hitro nauči!

Zdaj bomo poskušali našo učilnico opisati. Razmislite, katere besede bi za to potrebovali in jih poiščite v spletnem slovarju: https://en.pons.com/translate

Nato naredite en kratek opis v nemščini, npr. Naša učilnica je velika, svetla in lepa. Tu je veliko (hier sind viele) stolov in miz. Ima (es hat eine) tablo, je zelena (sie  ist- ona je zelena, ker je tabla ženskega spola – spomni se na opise oseb in oblačil, ki smo jih delali skupaj v šoli). Okna so (sind) velika. Omare so stare…

Pomembno je, da opis delaš sam/a – nič hudega, če bodo napake – jaz bom tvoj izdelek pregledala in ti ga popravila. In ni za oceno, brez skrbi!

Svoj izdelek mi pošlji na mail: urska.guzelj-stajer@ossklm.si. Rok za oddajo je torek, 31. 3. 2020

Lepo bodi,

učiteljica