Učenje na daljavo – slovenščina, 7. a, 7. c

Prvi teden

Ponedeljek, 16. 3. 2020

 1. c

Začeli bomo z učno snovjo KAJ JE STAVEK. Prosim, da v SDZ (2. del) preberete izhodiščno besedilo na strani 50 in rešite od 1. do 8. naloge. Ne pozabite na dodatne opombe ZAPOMNI.SI. Rešitve za pregled rešenih nalog boste dobili kasneje.

 

Torek, 17. 3. 2020

 1. a

Začeli bomo z učno snovjo KAJ JE STAVEK. Prosim, da v SDZ (2. del) preberete izhodiščno besedilo na strani 50 in rešite od 1. do 8. naloge. Ne pozabite na dodatne opombe ZAPOMNI.SI. Rešitve za pregled rešenih nalog boste dobili kasneje.

7. c

V SDZ (2. del) rešujete od 1. do 12. naloge (od 54. do 58. strani). Ne pozabite na dodatne opombe ZAPOMNI.SI, natančno jih preberite. Rešitve za pregled rešenih nalog boste dobili kasneje.

Za domačo nalogo prepišite v zvezek za NUB MINUTKO Z G. PRAVOPISNIKOM. Zapis naloge fotografirajte (s telefonom, fotoaparatom …) in mi ga pošljite do srede, 18. 3. 2020, kot priponko preko eAsistenta – komunikacija.

 

Sreda, 18. 3. 2020

 1. a

V SDZ (2. del) rešujete od 1. do 12. naloge (od 54. do 58. strani). Ne pozabite na dodatne opombe ZAPOMNI.SI, natančno jih preberite. Rešitve za pregled rešenih nalog boste dobili kasneje.

Za domačo nalogo prepišite v zvezek za NUB MINUTKO Z G. PRAVOPISNIKOM. Zapis naloge fotografirajte (s telefonom, fotoaparatom …) in mi ga pošljite do četrtka, 19. 3. 2020, kot priponko preko eAsistenta – komunikacija.

7. c

Za poglavje K TUAREGOM NA ČAJ – STAVEK so rešitve v priponki. Natančno jih preglejte in preverite vaše rešitve v delovnem zvezku.

 

Četrtek, 19. 3. 2020

 1. a

Pozdravljeni učenci,

za poglavje K TUAREGOM NA ČAJ – STAVEK so rešitve v priponki. Natančno jih preglejte in preverite vaše rešitve v delovnem zvezku.

 

Petek, 20. 3. 2020

 1. a, 7. c

Besedilo KAKO ODRAŠČAJO TUAREŠKI OTROCI – RAZISKOVALNI POGOVOR je na strani 59-60. Natančno ga preberite in rešite 1.-8. naloge.

 

Drugi teden

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Kulturni dan

 

Torek, 24. 3. 2020

Tehniški dan

 

Sreda, 25. 3. 2020

 1. a, 7. c

V zvezek za NUB zapišite raziskovalni pogovor (podrobna navodila so na strani 63, ZAPOMNIM.SI), in sicer pogovorite se s svojimi starši, starimi starši, brati, sestrami …skratka s komerkoli, ki bi vam lahko povedal/-a o tem, kako so odraščali, se šolali itd. V pomoč je lahko izhodiščno besedilo na strani 59-60.

 

Četrtek, 26. 3. 2020

 1. a

Rešite 9.-14. naloge, stran 62-63 (SDZ, 2. del), preberite ZAPOMNI.SI. Pri 14./b nalogi zapišite v zvezek za NUB, sami izberite naslov.

 

Petek, 27. 3. 2020

 1. c

Rešite 9.-14. naloge, stran 62-63 (SDZ, 2. del), preberite ZAPOMNI.SI. Pri 14./b nalogi zapišite v zvezek za NUB, sami izberite naslov.

7. a

PREDMET

Rešite 15. nalogo na strani 63-64 (SDZ, 2. del). Rešitve boste dobili v začetku naslednjega tedna.

 

Tretji teden

Ponedeljek, 30. 3. 2020

 1. c

PREDMET

Rešite 15. nalogo na strani 63-64 (SDZ, 2. del). Rešitve boste dobili v začetku naslednjega tedna.

 

Torek, 31. 3. 2020

 1. a, 7. c

V priponki imate rešitve za Raziskovalni pogovor, naloge 1.-15. (stran 61-64). Natančno jih preglejte in popravite oz. dopolnite svoje rešitve v SDZ.

 

Sreda, 1. 4. 2020

 1. a, 7. c

V SDZ (2. del) so naloge, ki se navezujejo na stavčni člen predmet. Pri reševanju 16.-19. naloge na strani 65-66 bodite pozorni tudi na opombe v oblakih in jih preberite.

Četrtek, 2. 4. 2020

Športni dan

 

Petek, 3. 4. 2020

 1. a, 7. c

Nalogi 21. in 22. na strani 66-68 sta namenjeni stavčnim členom – prislovnim določilom. Pri reševanju si pomagaj z ZAPOMNI.SI (stran 68).

 

 

Četrti teden

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Domače branje

 

V tem tednu, od ponedeljka do petka (6. 4. 2020-10. 4. 2020) boste imeli 2. domače branje.

Izberite eno poljubno izbrano knjigo primerno svoji starosti.

 

Poiščite jo lahko:

 • na domači knjižni polici;
 • na spletnih straneh (spletne knjižnice);
 • če ste že brali knjigi s seznama za domače branje, lahko izbirate med: Nataša Kunc Lorenzutti, Avtobus ob treh in Tone Pavček, Majnice – fulaste pesmi.

 

Pri branju boste spoznavali glavne in stranske književne osebe (vživite se v poljubno književno osebo).

 

Po elektronski pošti mi pošljite priponko (napisano z urejevalnikom besedil Word) z nalogami  najkasneje do torka, 14. 4. 2020.

Prosim, da se držite dogovorjenega datuma.

Če kaj ni razumljivo oz. za dodatna pojasnila mi, prosim, sporočite do srede, 8. 4. 2020.

 

UPOŠTEVAJTE ŠE NASLEDNJA NAVODILA

 

Na sporočilu pri elektronski pošti pod Zadeva napišite:

Domače branje, svoje ime in priimek, razred, oddelek

 

Navodilo za priponko

Na prvi strani naj bo zapisano:

 • Naslov naloge: Domače branje
 • Avtor in naslov knjige
 • Ime in priimek, razred, oddelek
 • Kraj, datum, šola

 

Na drugi strani naj bo zapisano:

 • Podatki o knjigi (kolofon);
 • Oznaka/opis glavne književne osebe;
 • Svoje lastno mnenje o prebrani knjigi utemeljitev (zakaj ti je bila všeč …);
 • Kaj ste novega spoznali pri branju knjige;
 • Popestrite z zapisom kakšne zanimivosti v zvezi s prebrano knjigo.

 

 

Peti teden

Torek, 14. 4. 2020 – 7. a, 7. c

V tem tednu boste brali umetnostno besedilo (UB), zato boste potrebovali berilo Sreča se mi v pesmi smeje (berilo 7) in zvezek za UB.

Spomnil bi vas na to, da si lahko pomagate pri nerazumevanju besed s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ki ga dobite brezplačno in brez registriranja na spletnih straneh, samo v brskalnik odtipkate SSKJ in se vam bo odprla stran s slovarjem.

SPOZNALI BOSTE PESNIKA TONETA PAVČKA IN NJEGOVO POEZIJO.

Navodila za delo:

V zvezek napišite naslov pesmi:

Tone Pavček: Pesem

V zvezek zapišite besede in ustrezne pomanjševalnice (npr. črta – črtica):

miza –                                     muha –                                     figa –

plošča –                                  kaplja –                                    luč –

poljub –                                  zavesa –                                   pet –

Martin –                                 Maja –                                      kocka –

klet –                                      luna –                                      lipa –

krogla –                                 marela –                                  guba –

Zapišite v zvezek, kakšna je po vašem mnenju razlika v pomenu, če napišemo martinček z malo ali martinček z veliko? Kaj pomeni ena, kaj druga beseda?

Preberite pesem pesnika Toneta Pavčka Pesem (poiščite jo v kazalu na koncu berila).

ZAPIS V ZVEZEK:

Odgovorite na vprašanja (vprašanj ni potrebno prepisovati), pišite v smiselnih povedih.

Kakšna je tema te pesmi? O čem govori ves čas? O kakšni pesmi?

 1. kitica

Kdaj je pesem prava. Pesem je prava, če … Kaj pomeni, da se piše pesem sama? Ali pesnik pesem vedno načrtuje ali se porodi spontano? Kaj predstavlja rana? Kaj pa roža?  Zakaj pesnik omenja mamo?

 1. kitica

Kdaj se piše prava pesem? Zakaj pesnik vstavi v tretjem verzu  “kadar se piše seveda”? Kako bi lahko z drugimi besedami izrazili tale del: “Kadar ni moči srcu biti …”? Kaj vam pomeni ta “vsebeseda”?Katere so take besede?

 1. kitica

Kaj nam pove prvi verz? Kdaj lahko nastane prava pesem? Kdaj beseda ostane beseda? Kako lahko ukrademo besedo? Ali to smemo? Kaj pomeni ničbeseda? Katere besede so po vašem mnenju ničbesede, puhle besede?

Sreda, 15. 4. 2020 – 7. a, 7. c

ZAPIS V ZVEZEK:

Pesem, v kateri pesnik izpoveduje svoja čustva in misli, je lirska pesem in tako pesništvo se imenuje lirika. Pri Grkih so besedilo in napev te vrste pesmi spremljali z brenkanjem na liro, preprosto glasbilo s strunami, in od tod tudi ime. Rima je ujemanje zlogov od zadnjega poudarjenega samoglasnika naprej.

Poiščite rimane dvojice v Pesmi in jih zapišite v zvezek (npr. sama – mama).

Četrtek, 16. 4. 2020 – 7. a, 7. c

Napišite kratko pesem z naslovom Moja pesem. Potrudite se, da bo pesem zapisana v rimah, število kitic ni omejeno. Vsebina je poljubna, karkoli, le da je navezana na vas, učenci.

 Petek, 17. 4. 2020 – 7. a, 7. c

Na spletnih straneh (če imate možnost, lahko tudi v leksikonih …) poiščite podatke o Tonetu Pavčku oz. zanimivosti o njem in jih uredite v miselni vzorec ter ga napišite v zvezek.

POMNI!

Zapise v zvezku mi fotografirajte in dodajte kot priponko (eno ali več priponk) k sporočilu – samo enkrat  za ves teden (v ponedeljek, 20. 4. 2020).

V sporočilu pod ZADEVA obvezno napišite svoje ime in priimek, razred/oddelek. Precej sporočil dobivam brez vseh podatkov, tako da težko ugotavljam, čigava je pošta.

Sporočilo naj se začne z nagovorom (Spoštovani, …), potem je kratka vsebina (kaj pošiljate), Zaključni pozdrav (Lep pozdrav, …) in podpis (ime in priimek, razred/oddelek).

Prosim, če se res držite teh navodil.

 

Šesti teden

V tem tednu boste brali umetnostno besedilo (UB), zato boste potrebovali berilo Sreča se mi v pesmi smeje (berilo 7) in zvezek za UB.

 Ponedeljek, 20. 4. 2020

JOSIP JURČIČ, KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI

 • V berilu poiščite besedilo (pomagajte si s kazalom) in ga preberite.
 • V zvezek napišite avtorja in naslov odlomka.
 • Prepišite manj znane besede in njihove razlage, ki so zapisane ob strani besedila.
 • Tem besedam dodajte še vsaj sedem besed (lahko tudi več) iz besedila, ki so vam manj znane. Razlago poiščite s pomočjo slovarja na spletu (SSKJ) in jo zapišite v zvezek.

Torek, 21. 4. 2020

PRIPOVED JE TUDI TVOJA

 • Na koncu odlomka si dobro preberite navodila (1.-6. točke) in v zvezek napišite povezano besedilo.

Sreda, 22. 4. 2020

DAN DEJAVNOSTI

Četrtek, 23. 4. 2020

 HUMORESKA

 • V zvezek napišite KAJ JE HUMORESKA (Male učenosti).
 • Kozlovska sodba v Višnji Gori je bila uprizorjena v Lutkovnem gledališču Ljubljana, predstavljena pa je bila tudi na gledaliških odrih, v šolskih dramskih krožkih, kot radijska igra itd. Če imate možnost oz. če lahko, poiščite na spletu kakšno predstavo o Kozlovski sodbi v Višnji Gori in si jo poglejte.
 • V zvezek napišite podatke vsaj za eno predstavo (kdaj je bila uprizorjena, kdo igra, kje je bila predstava itd.) – podatke poiščite na spletu.

Petek, 24. 4. 2020

 ŽIVLJENJE IN DELO JOSIPA JURČIČA

 • Na spletnih straneh (če imate možnost, lahko tudi v leksikonih …) poiščite podatke o Josipu Jurčiču oz. nekaj zanimivosti o njem in jih uredite v miselni vzorec ter ga napišite v zvezek. Dodajte tudi slikovno gradivo (ilustracija, Jurčičevo podobo – lahko narisano ali natisnjeno …).

SVOJE DELO V ZVEZKU PRESLIKAJTE IN MI SAMO ENKRAT POŠLJITE SPOROČILO S PRIPONKO/PRIPONKAMI.

DATUM ODDAJE JE 29. 4. 2020.

Sedmi teden

V tem tednu boste brali umetnostno besedilo (UB), zato boste potrebovali berilo Sreča se mi v pesmi smeje (berilo 7) in zvezek za UB.

 Sreda, 6. 5. 2020

ŽARKO PETAN, PET PEPELK

 • V berilu poiščite besedilo (pomagajte si s kazalom) in ga preberite.
 • V zvezek napišite avtorja in naslov odlomka.
 • Prepišite manj znane besede in njihove razlage, ki so zapisane ob strani besedila.
 • Tem besedam dodajte še vsaj sedem besed (lahko tudi več) iz besedila, ki so vam manj znane. Razlago poiščite s pomočjo slovarja na spletu (SSKJ) in jo zapišite v zvezek.

Četrtek, 7. 5. 2020

IGRA JE TUDI TVOJA

 • Na koncu odlomka si dobro preberite navodila in odgovorite na vprašanja (razen zadnjih dveh točk) in v zvezek napišite povezano besedilo.

Petek, 8. 5. 2020

ŽIVLJENJE IN DELO ŽARKA PETANA

 • Na spletnih straneh (če imate možnost, lahko tudi v leksikonih …) poiščite podatke o Žarku Petanu oz. nekaj zanimivosti o njem in jih uredite v miselni vzorec ter ga napišite v zvezek. Dodajte tudi slikovno gradivo (ilustracija, Petanovo podobo – lahko narisano ali natisnjeno …).

SVOJE DELO V ZVEZKU PRESLIKAJTE IN MI SAMO ENKRAT POŠLJITE SPOROČILO S PRIPONKO/PRIPONKAMI.

DATUM ODDAJE JE 12. 5. 2020.

 

Navodila za učence 7. a in 7. c – 8. teden


V tem tednu boste brali umetnostno besedilo (UB), zato boste potrebovali berilo Sreča mi se v pesmi smeje (berilo 7) in zvezek za UB.

Ponedeljek, 11. 5. 2020

7. c

ERVIN FRITZ, SONG O LJUBEZNI

Prepišite naslednje besedne zveze v zvezek in razložite, kaj pomenijo:

 • biti v devetih nebesih
 • biti kot Romeo in Julija
 • biti slep od ljubezni
 • biti zatreskan
 • srce mi krvavi
 • ljubezenski trikotnik

Poiščite na spletu pesem DAN LJUBEZNI – PEPEL IN KRI in jo poslušajte. Bodite pozorni na besedilo pesmi. Pobrskajte in zapišite kakšne zanimive podatke o tej pesmi.

 

Torek, 12. 5. 2020

 7. a

ERVIN FRITZ, SONG O LJUBEZNI

Prepišite naslednje besedne zveze v zvezek in razložite, kaj pomenijo:

 • biti v devetih nebesih
 • biti kot Romeo in Julija
 • biti slep od ljubezni
 • biti zatreskan
 • srce mi krvavi
 • ljubezenski trikotnik

Poiščite na spletu pesem DAN LJUBEZNI – PEPEL IN KRI in jo poslušajte. Bodite pozorni na besedilo pesmi. Pobrskajte in zapišite kakšne zanimive podatke o tej pesmi.

 1. c

V berilu poiščite pesem Ervina Fritza Song o ljubezni (pomagajte si s kazalom) in jo preberite.

V zvezek napišite avtorja in naslov pesmi.

PESEM JE TUDI TVOJA

Dobro preberite navodila in  odgovorite na vprašanja (1.-6. točke) in v zvezek napišite povezano besedilo.

Zapišite, kaj je song.

 

Sreda, 13. 5. 2020

 7. a

V berilu poiščite pesem Ervina Fritza Song o ljubezni (pomagajte si s kazalom) in jo preberite.

V zvezek napišite avtorja in naslov pesmi.

PESEM JE TUDI TVOJA

Dobro preberite navodila in  odgovorite na vprašanja (1.-6. točke) in v zvezek napišite povezano besedilo.

Zapišite, kaj je song.

 7. c

ŽIVLJENJE IN DELO ERVINA FRITZA

Na spletnih straneh (če imate možnost, lahko tudi v leksikonih …) poiščite podatke o Ervinu Fritzu oz. nekaj zanimivosti o njem in jih uredite v miselni vzorec ter ga napišite v zvezek. Dodajte tudi slikovno gradivo (ilustracija, avtorjevo podobo – lahko narisano ali natisnjeno …).

 

Četrtek, 14. 5. 2020

 7. a

ŽIVLJENJE IN DELO ERVINA FRITZA

Na spletnih straneh (če imate možnost, lahko tudi v leksikonih …) poiščite podatke o Ervinu Fritzu oz. nekaj zanimivosti o njem in jih uredite v miselni vzorec ter ga napišite v zvezek. Dodajte tudi slikovno gradivo (ilustracija, avtorjevo podobo – lahko narisano ali natisnjeno …).

 

Petek, 15. 5. 2020

 7. a, 7. c

V zvezek napišite ljubezensko pesem, oz. kratko SMS ljubezensko sporočilo, grafit o ljubezni, zapis na klopi, listku …

 

SVOJE DELO V ZVEZKU PRESLIKAJTE IN MI SAMO ENKRAT POŠLJITE SPOROČILO S PRIPONKO/PRIPONKAMI.

DATUM ODDAJE JE 18. 5. 2020.

Navodila za učence 7. a, 7. c – 9. teden

 

V tem tednu boste potrebovali SDZ (2. del) za 7. razred in zvezek za NUB.

 

Ponedeljek, 18. 5. 2020

7. c

V SDZ (2. del) preberite in rešite naloge  23., 24. in 25. (25. nalogo brez A in B navodil) na straneh 68-70.

Pri reševanju si pomagajte z ZAPOMNI.SI na 68. strani.

 

Torek, 19. 5. 2020

 7. a

V SDZ (2. del) preberite in rešite naloge  23., 24. in 25. (25. nalogo brez A in B navodil) na straneh 68-70.

Pri reševanju si pomagajte z ZAPOMNI.SI na 68. strani.

7. c

V SDZ (2. del) preberite in rešite nalogi 26., 27. na straneh 71-72.

Za pomoč pri reševanju imate preglednico stavčnih členov na 74. strani.

 

Sreda, 20. 5. 2020

 7. a

V SDZ (2. del) preberite in rešite nalogi 26., 27. na straneh 71-72.

Za pomoč pri reševanju imate preglednico stavčnih členov na 74. strani.

7. c

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM je na 73. strani. Popravljeno nalogo prepišite v zvezek za NUB.

 

Četrtek, 21. 5. 2020

 7. a

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM je na 73. strani. Popravljeno nalogo prepišite v zvezek za NUB.

 

Petek, 22. 5. 2020

 7. a, 7. c

Z VAJO DO ZNANJA

Rešite 1.-7. naloge na str. 75-76.

Rešitve nalog 9. tedna boste dobili 29. 5. 2020.

 

SVOJE DELO V ZVEZKU PRESLIKAJTE IN MI SAMO ENKRAT POŠLJITE SPOROČILO S PRIPONKO/PRIPONKAMI. DATUM ODDAJE JE 25. 5. 2020.

 

Navodila za učence 7. a, 7. c – 10. teden

 

Delo v tem tednu od ponedeljka, 25. 5. 2020, do petka, 29. 5. 2020.

 

V tem tednu boste potrebovali SDZ (2. del) za 7. razred in zvezek za NUB.

 •  Rešite Z vajo do znanja (str. 77-80).
 • Pregled rešitev nalog iz prejšnjega tedna.

 

Rešitve SDZ (2. del), 7. razred, 9. teden

 

Sami si razporedite reševanje nalog po dnevih v tem tednu. Pri delu si lahko pomagate tudi s preglednicami na koncu SDZ.

 

SVOJE DELO V ZVEZKU PRESLIKAJTE IN MI SAMO ENKRAT POŠLJITE SPOROČILO S PRIPONKO/PRIPONKAMI. DATUM ODDAJE JE 1. 6. 2020.