Učenje na daljavo – slovenščina, 6. b, 6. d

Prvi teden

 

Ponedeljek, 16. 3. 2020

Začeli ( oziroma nadaljevali) bomo z učno snovjo OPIS ŠPORTA.

Prosim, da v SDZ (2. del) preberete izhodiščno besedilo na strani 58 in rešite od 1. do 14. naloge. Rešitve za pregled rešenih nalog boste dobili kasneje.

 

Torek, 17. 3. 2020

Za svoj izbrani šport, ki ste ga napisali na list v šoli, pripravite miselni vzorec. Za pomoč je lahko 12. naloga na strani 62 in navodilo za opis športa na strani 63 ter napotki na strani 64.

Miselni vzorec naredite v zvezek za NUB, ki naj vam bo v oporo za govorni nastop.

Za domačo nalogo ga fotografirajte (s telefonom, fotoaparatom …) in mi ga pošljite do srede, 18. 3. 2020, kot priponko preko eAsistenta – komunikacija.

 

Sreda, 18. 3. 2020

Za poglavje ČEZ DRN IN STRN … Z GORSKIM KOLESOM so rešitve v priponki. Natančno jih preglejte in preverite vaše rešitve v delovnem zvezku.

 

Četrtek, 19. 3. 2020

Besedila PRODAM, KUPIM, PODARIM, MENJAM so na strani 64. Preberite jih in odgovorite na prve tri naloge.

 

Petek, 20. 3. 2020

Besedila PRODAM, KUPIM, PODARIM, MENJAM so na strani 64. Preberite jih in odgovorite na prve tri naloge (četrtek, 19. 3. 2020).

Rešite še naloge 4.-7. (petek, 20. 3. 2020).

 

Drugi teden

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Dan dejavnosti – kulturni dan

 

Torek, 24. 3. 2020

Dan dejavnosti – tehniški dan

 

Sreda, 25. 3. 2020

V časopisu poiščite (lahko tudi na spletu) tri male oglase jih prilepite v zvezek za NUB, pojasnite in napišite njihovo vsebino (ali se prodaja, kupuje, podarja …, kaj se prodaja …, kakšen je predmet prodaje …

 

Četrtek, 26. 3. 2020

Natančno preberite navodilo 9. naloge na strani 66 (SDZ, 2. del). Napišite štiri male oglase, pri tem pa pazite, da boste zapisali vse potrebne podatke (pomagajte si z vzorci oglasov na strani 64). Pišite v zvezek.

 

Petek, 27. 3. 2020

PRIJAVLJAM SE ZA GORSKO TEKMO

Preberite zeleno obarvano uvodno besedilo na strani 66 (SDZ, 2. del) in rešite 1.-6. naloge (stran 66-67).

 

Tretji teden

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Preverite svoje delo v SDZ (2. del). Rešitve so v priponki, in sicer za naloge 1.-6. na strani 66-67.

 

Torek, 31. 3. 2020

Še enkrat preberite izhodiščno besedilo Gorsko kolesarstvo na strani 58-59. Sestavite pravila, ki jih mora upoštevati gorski kolesar (1.-2. naloge, stran 67-68) in jih prepišite v zvezek za NUB.

 

Sreda, 1. 4. 2020

Za govorni nastop ste izbrali opis poljubno izbranega športa. V zvezek za NUB zapišite šest pravil, ki jih moramo upoštevati pri tem športu. Zapisana pravila mi pošljite po elektronski pošti (ne kot priponko). Pri pošiljanju bodite pozorni na: uvodni pozdrav, kratko vsebino, zaključni pozdrav, podpis (ime in priimek, razred, oddelek).

 

Četrtek, 2. 4. 2020

 1. 4. 1805 je rojstni dan danskega pisatelja in pesnika Hansa Christiana Andersena, avtorja številnih znanih pravljic. Drugega aprila pa je tudi MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE.

Preberite eno pravljico po lastnem izboru, lahko jo preberete glasno svojim staršem, bratom, sestram …

 

Petek, 3. 4. 2020

Izberite knjigo, film, nadaljevanko itd., ki ste jo brali in napišite OCENO. Pomagajte si z navodili za pisanje ocene v okvirju na strani 109 (SDZ, 2. del). Za to si vzemite čas in mi oceno napišite z urejevalnikom besedila na računalnik ter pošljite kot priponko do torka, 7. 4. 2020.

Četrti teden

 Ponedeljek, 6. 4. 2020

Domače branje

V tem tednu, od ponedeljka do petka (6. 4. 2020-10. 4. 2020) boste imeli 2. domače branje.

Izberite eno poljubno izbrano knjigo primerno svoji starosti.

Poiščite jo lahko:

 • na domači knjižni polici;
 • na spletnih straneh (spletne knjižnice);
 • če ste že brali knjigi s seznama, lahko izbirate med: Roald Dahl, Čarli in tovarna čokolade in Fran Milčinski, Butalci.

Pri branju boste spoznavali glavne in stranske književne osebe (vživite se v poljubno književno osebo).

Po elektronski pošti mi pošljite priponko (napisano z urejevalnikom besedil Word) z nalogami najkasneje do torka, 14. 4. 2020.

Prosim, da se držite dogovorjenega datuma.

Če kaj ni razumljivo oz. za dodatna pojasnila mi, prosim, sporočite do srede, 8. 4. 2020.

UPOŠTEVAJTE ŠE NASLEDNJA NAVODILA

Na sporočilu pri elektronski pošti pod Zadeva napišite:

Domače branje, svoje ime in priimek, razred, oddelek

Navodilo za priponko

Na prvi strani naj bo zapisano:

 • Naslov naloge: Domače branje
 • Avtor in naslov knjige
 • Ime in priimek, razred, oddelek
 • Kraj, datum, šola

Na drugi strani naj bo zapisano:

 • Podatki o knjigi (kolofon);
 • Oznaka/opis glavne književne osebe;
 • Svoje lastno mnenje o prebrani knjigi utemeljitev (zakaj ti je bila všeč …);
 • Kaj ste novega spoznali pri branju knjige;
 • Popestrite z zapisom kakšne zanimivosti v zvezi s prebrano knjigo.

 

 

Peti teden

Torek, 14. 4. 2020

V tem tednu boste brali umetnostna besedila (UB), zato boste potrebovali berilo Kdo se skriva v ogledalu? (berilo 6) in zvezek za UB.

SPOZNALI BOSTE PESNIKA DANETA ZAJCA IN NJEGOVO POEZIJO.

Navodila za delo:

V zvezek napišite naslov obeh pesmi:

Dane Zajc: Raglja, Ribič

Za uvod napišite v povedi, kaj vam je mama/babica ali kdorkoli drug najprej pripovedoval/pripovedovala, ko ste bili majhni. Pesmice ali pravljice?

Zapišite kakšno izštevanko (vsaj eno). Kaj pomeni beseda IZŠTEVANKA lahko poiščete v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ki ga dobite brezplačno in brez registriranja na spletnih straneh, samo v brskalnik odtipkate SSKJ in se vam bo odprla stran s slovarjem.

Preberite obe pesmi pesnika Daneta Zajca Raglja in Ribič (poiščite ju v kazalu na koncu berila).

Preberite tudi razložene besede ob pesmicah, zapišite jih v zvezek.

ZAPIS V ZVEZEK:

Poezija je za pesnika igra z zvenom besed. Če besedam natanko prisluhnemo, kmalu zaslišimo nenavadne zveze glasov. Pesnik v pesmi posnema glasove iz narave.

Za to je uporabil posebno pesniško sredstvo, ki se imenuje PODOBNOGLASJE ali ONOMATOPOIJA

(npr. zvonec = cin cin).

Sreda, 15. 4. 2020

Razmislite in zapišite v zvezek oglašanje npr. vetra, padca kamna v vodo, avtomobilskega motorja, vlaka, gasilskega avta, vrabčka, sinice, ovce, ure, mačke, bobna … sami dodajte še svoje primere.
Po vzoru Zajčeve Raglje, ki je tako ragljala, napišite v zvezek kratko pesmico. Pomagajte si z izrazi, ki ste jih zapisali (npr. oglašanje vetra, padca kamna v vodo …).

Četrtek, 16. 4. 2020

Nadaljujte pesem Ribič. Poiščite čim več besed, ki se začnejo ali končajo na glas R. Zapišite jo v zvezek. Pesem ilustrirajte.

Petek, 17. 4. 2020

Na spletnih straneh (če imate možnost, lahko tudi v leksikonih …) poiščite podatke o Danetu Zajcu oz. zanimivosti o njem in jih uredite v miselni vzorec ter ga napišite v zvezek.

 

POMNI!

Zapise v zvezku mi fotografirajte in dodajte kot priponko (eno ali več priponk) k sporočilu – samo enkrat  za ves teden (v ponedeljek, 20. 4. 2020).

V sporočilu pod ZADEVA obvezno napišite svoje ime in priimek, razred/oddelek. Precej sporočil dobivam brez vseh podatkov, tako da težko ugotavljam, čigava je pošta.

Sporočilo naj se začne z nagovorom (Spoštovani, …), potem je kratka vsebina (kaj pošiljate), Zaključni pozdrav (Lep pozdrav, …) in podpis (ime in priimek, razred/oddelek).

Prosim, da se res držite teh navodil.

 

Šesti teden

V tem tednu boste brali umetnostno besedilo (UB), zato boste potrebovali berilo Kdo se skriva v ogledalu? (berilo 6) in zvezek za UB.

 

 Ponedeljek, 20. 4. 2020

JONATHAN SWIFT, GULIVER MED PRITLIKAVCI

 • V berilu poiščite besedilo (pomagajte si s kazalom) in ga preberite.
 • V zvezek napišite avtorja in naslov odlomka.
 • Prepišite manj znane besede in njihove razlage, ki so zapisane ob strani besedila.
 • Tem besedam dodajte še vsaj šest besed iz besedila, ki so vam manj znane. Razlago poiščite s pomočjo slovarja na spletu (SSKJ) in jo zapišite v zvezek.

 

Torek, 21. 4. 2020

PRIPOVED JE TUDI TVOJA

 • Na koncu odlomka si dobro preberite navodila (1.-5. točke) in v zvezek napišite povezano besedilo.

 

Sreda, 22. 4. 2020

DAN DEJAVNOSTI

 

Četrtek, 23. 4. 2020

 POTOPIS

 • V zvezek napišite KAJ JE POTOPIS (Male učenosti).
 • O Guliverju je bilo posnetih kar nekaj filmov, tudi animiranih. Če imate možnost oz. če lahko, poiščite na spletu kakšen film ali risanko o Guliverjevih potovanjih in si ga oglejte.
 • V zvezek napišite podatke vsaj za en film – podatke poiščite na spletu.

 

Petek, 24. 4. 2020

 STRIP

Strip je zgodba, nanizana iz risb in slik, ki si sledijo v vodoravnih pasovih. Pri stripu je predpogoj slika, besedilo je drugotnega pomena. Besedilo v stripu pomeni tudi grafično sestavino, pri čemer je potrebno upoštevati tako obliko pisave, kot tudi obliko oblačka.

 In sedaj se boste stripa lotili tudi vi. Narišite najmanj 4 okvirčke, v katerih predstavite, kako častnika pregledujeta Guliverja.

 

SVOJE DELO V ZVEZKU PRESLIKAJTE IN MI SAMO ENKRAT POŠLJITE SPOROČILO S PRIPONKO/PRIPONKAMI.

DATUM ODDAJE JE 29. 4. 2020.

Sedmi teden

V tem tednu boste brali umetnostno besedilo (UB), zato boste potrebovali berilo Kdo se skriva v ogledalu? (berilo 6) in zvezek za UB.

 Sreda, 6. 5. 2020

LEOPOLD SUHODOLČAN, STOPINJE V ZRAKU

 • V berilu poiščite besedilo (pomagajte si s kazalom) in ga preberite.
 • V zvezek napišite avtorja in naslov odlomka.
 • Prepišite manj znane besede in njihove razlage, ki so zapisane ob strani besedila.
 • Tem besedam dodajte še vsaj šest besed iz besedila, ki so vam manj znane. Razlago poiščite s pomočjo slovarja na spletu (SSKJ) in jo zapišite v zvezek.

Četrtek, 7. 5. 2020

PRIPOVED JE TUDI TVOJA

 • Na koncu odlomka si dobro preberite navodila (1.-5. točke, opomba k 2. točki – opiši Naočnika in Očalnika) in v zvezek napišite povezano besedilo.

Petek, 8. 5. 2020

V zvezek zapišite, kaj je ZNANSTVENA FANTASTIKA.

Na spletnih straneh (če imate možnost, lahko tudi v leksikonih …) poiščite podatke o Leopoldu Suhodolčanu oz. zanimivosti o njem in jih uredite v miselni vzorec ter ga napišite v zvezek.

 

SVOJE DELO V ZVEZKU PRESLIKAJTE IN MI SAMO ENKRAT POŠLJITE SPOROČILO S PRIPONKO/PRIPONKAMI.

DATUM ODDAJE JE 11. 5. 2020.

 

POMNI!

Pripravite se za govorni nastop za oceno – OPIS POLJUBNO IZBRANEGA ŠPORTA. Govorni nastop naj bi trajal do tri minute. 

Spremljajte sporočila na šolski spletni strani, tam bodo objavljena tudi bolj podrobna navodila.

 

 Navodila za učence 6. b in 6. d – 8. teden

11. 5. 2020-15. 5. 2020

Pripravite se za govorni nastop za oceno – OPIS POLJUBNO IZBRANEGA ŠPORTA.

Govorni nastop naj bi trajal do tri minute. Navodila, kako pripravite govorni nastop, imate v SDZ. Natančno si jih preberite in jih tudi upoštevajte pri pripravi.

Najprej se bomo dobili na poskusnem video srečanju (program Zoom ali pa meet.jit.si; katero od teh dveh možnosti video srečanja bomo imeli, vas bom še obvestil), in sicer 18. 5. 2020:

 • 6. b ob 9.00
 • 6. d ob 10.00

Takrat se bomo dogovorili, kdaj bomo začeli z ocenjevanjem in o načinu ocenjevanja.

Pri pripravi upoštevajte očesni stik (s kamero), dolžino nastopa, knjižni jezik … vsa navodila  imate zapisana v zvezku za NUB.

Če so kakršnekoli nejasnosti, mi, prosim, sporočite.

 

Sproti spremljajte sporočila na šolski spletni strani, saj se lahko navodila tudi zaradi različnih razlogov spremenijo.

Navodila za učence 6. b in 6. d – deveti teden

Ponedeljek, 18. 5. 2020

Dobili se bomo na poskusnem video srečanju s programom Zoom, in sicer:

 • 6. b ob 9.00
 • 6. d ob 10.00

Dogovorili se bomo, kdaj bomo začeli z ocenjevanjem govornega nastopa in kako bo potekal. Upam, da bo srečanje uspelo. Če bodo kakšne težave, mi, prosim, sporočite preko e-pošte.

 

Torek, 19. 5. 2020

Za delo boste potrebovali SDZ za 6. razred (2. del) in zvezek za NUB.

 

Natančno preberite navodila in rešite 3. in 4. nalogo (str. 68-69). Pomagate si lahko tudi s preglednicami na koncu SDZ – to velja tudi pri reševanju naslednjih nalog za naprej.

 

Sreda, 20. 5. 2020

Nadaljujte s 5. in 6. nalogo (str. 70-71).

 

Četrtek in petek, 21. 5. in 22. 5. 2020

 Po dogovoru z vami, učenci, bo potekalo ustno ocenjevanje govornega nastopa – Opis poljubno izbranega športa. Upam, da ste imeli dovolj časa za pripravo GN.

 

POMNI!

Ustno ocenjevanje govornega nastopa pri SLJ (Opis poljubno izbranega športa) bo potekalo po naslednjem časovnem razporedu:

21. 5. 2020

6. d (1. skupina ob 8.30; 2. skupina ob 9.30)

22. 5. 2020

6. b (1. skupina ob 8.30; 2. skupina ob 9.30)

Na video srečanje s programom Zoom se učenci prijavite z istim geslom oz. povezavo, kot smo se dobili na poskusnem srečanju. Prijavite se pet minut pred dogovorjeno uro.

Skupine so razdeljene po abecedi, 1. polovica je v 1. skupini, druga polovica oddelka pa je v 2. skupini.

Prosim, če upoštevate že prej omenjena navodila pri GN.

Prepričan sem, da vam bo uspelo!

Če boste imeli kakšno vprašanje, mi to sporočite po e-pošti.

 

Sproti spremljajte napotke na šolski spletni strani, saj se lahko navodila za četrtek in petek tudi spremenijo.

 

SVOJE DELO V ZVEZKU PRESLIKAJTE IN MI SAMO ENKRAT POŠLJITE SPOROČILO S PRIPONKO/PRIPONKAMI.

DATUM ODDAJE JE 26. 5. 2020.

Navodila za učence 6. b in 6. d – deseti teden

 

Delo v tem tednu od ponedeljka, 25. 5. 2020, do petka, 29. 5. 2020.

Za delo boste potrebovali SDZ za 6. razred (2. del) in zvezek za NUB.

 • Natančno preberite navodila in rešite 8. nalogo na strani 72.
 • Rešite Preveri svoje znanje (str. 73-80).

 

Sami si razporedite reševanje nalog po dnevih v tem tednu. Pri delu si lahko pomagate tudi s preglednicami na koncu SDZ.

 SVOJE DELO V ZVEZKU PRESLIKAJTE IN MI SAMO ENKRAT POŠLJITE SPOROČILO S PRIPONKO/PRIPONKAMI. DATUM ODDAJE JE 1. 6. 2020.